Free recordings by Julia E. Wahl (in English, Polish and Spanish) / Darmowe nagrania Julii E. Wahl (również po polsku)

In English

Compassionate Colour – ENG

Tonglen for Yourself (Taking and Giving Practice) – ENG

In Polish

Ugruntowanie intencji – PL

Współczujący kolor – PL

Praktyka brania i dawania sobie oraz innym – PL

Praktyka koncentracji (skupiania) uwagi za pomocą obiektu zewnętrznego (przykład) – PL