Publications in Polish / Publikacje w języku polskim:

m.in. cyklicznie w Magazynie Charaktery, Psychologia w Praktyce, Psychologie und Leben, regularnie popełnia treści drobne w Przekroju. Popełniała także treści w Świecie Mózgu, Magazynie Joga, Newsweeku Psychologia.

Prowadzi bloga w NaTemat.pl – http://juliawahl.natemat.pl

Artykuły w Magazynie Charaktery: Prymat szczęśliwości (wraz z Grażyną Wahl); To, co pomaga pokonać cierpienie; O współczuciu – cz. 1 – Uważaj na siebie, cz. 2 – Konieczność, nie luksus, cz. 3 – Jak mądrze wspierać innych.

Articles in the German magazine „Psychologie und Leben”/Artykuły w Magazynie „Psychologie und Leben”: HEILENDES MITGEFÜHL